خرید ماشین کنترلی

خرید ماشین رادیو کنترلی حرفه ای که اصطلاحا ماشین آرسی نیز نامیده می شود دارای انواع محتلفی از جمله ماشین کنترلی شارژی و یا ماشین آرسی سوختی می باشد که هر یک دارای دسته بندی های مختلفی از جمله مقیاس و یا ساختار ظاهری و کاربرد تخصصی خاص خود هستند مثل سری آفرود و آنرود.

این وسیله سرگرمی هدایت پذیر از راه دور در تمامی رده های سنی دارا طرفداران زیاد می باشد و بسته به سلیقه و شرایط دارای سبک و مدل های تخصصی با طراحی فنی حرقه ای و مشابه یک خودرو واقعی بوده که خریدار می تواند بسته به نیاز و بودجه از میان مدل های مختلف ماشین بازی مورد نیاز خود را انتخاب نماید.

انواع ماشین کنترلی

ماشین های آرسی از نظر مقیاس (تناسب مدل آرسی به نمونه واقعی خود) دارای تنوعی همچون ماشین آرسی 1/5 الی 1/18 و یا موارد دیگر هستند.

دسته بندی بر اساس نیروی محرکه و پیشرانه:

ماشین های آرسی حرفه ای سوختی شامل ماشین آرسی بنزینی و ماشین آرسی نیترو است.

ماشین کنترلی الکتریکی نیز شامل دو نمونه موتور براش و موتور براشلس می باشد.

20
1 2 3 4
1 2 3 4