اگر کالا100 محصولات خریداری توسط شما با کیفیت قید شده بروی توضیحات محصول به دست شما نرسید،

فروشگاه مبلغ پرداخت شده شما را بازپرداخت خواهد کرد (خرید 100% تضمینی 😀 ).

اطلاع از جشنواره های فروش و مسابقات اینستاگرامی در پیج فروشگاه کالا 100

Kala100 Instagram Page
Kala100 Instagram Page